Google ra mắt tính năng tạo “Trang Web” trên Google Business

Google vừa chính thức cung cấp thêm một dịch vụ tạo website trên Google My Business với dạng domain Business.site. Các thông tin trên trang web business này được tự động đồng bộ lấy thông tin từ Google My Business như tên doanh nghiệp, hình ảnh, điện thoại, địa chỉ, giờ làm việc. Tính năng “Trang Web” trên…