• asia-star

  • asia

Client:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN CÔNG NGHỆ SAO Á

Task:

Website Design

Executives:

Richard Brown, Anna Green, John White

Công ty SAO Á: Thành lập và hoạt động từ năm 2002
Tên đăng ký: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ SAO Á.
Tel: (+84-511) 379.4477, 379.4488, 379.4499, 2234789
Fax: (+84-511) 3814757, 381.4499