Client:

Công ty TNHH MEGABITS.

Task:

Thiết kế website, Hệ thống đặt phòng

Executives:

Văn Phong, Thanh Sáng

Thiết kế website du lịch, lữ hành, đặt tour. Thiết kế websit đặt phòng khách sạn chuyên nghiệp.
Website cho phép xem, tìm kiếm, thực hiện đặt tour và thanh toán trực tuyến.

Với sự ra đời hệ thống Quản lý và điều hành công ty du lịch,  WebtopViet đã trợ giúp doanh nghiệp du lịch vận hành tốt hơn và quản lý dữ liệu của doanh nghiệp du lịch của tốt hơn.

Các booking, dữ liệu doanh nghiệp, khách hàng đã được lưu trữ một cách chủ động trên hệ thống điện toán đám mây, giúp gia tăng tính bảo mật và chủ động trong vận hành doanh nghiệp du lịch nhiều hơn, xem thêm tính năng