Client:

UBND PHƯỜNG THẠC GIÁN.

Task:

Phát triển website – phần mềm

Executives:

Richard Brown, Anna Green, John White

Thạc Gián là một phường thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Trước đây, địa bàn phường Thạc Gián có chứa 1 phần Vĩnh Trung và Chính Gián. Vì thế nên hiện tại, đình làng Thạc Gián – được xếp hạng di tích quốc gia lại đang nằm trên địa bàn phường Chính Gián

UBND PHƯỜNG THẠC GIÁN

Địa chỉ: 147 Phan Thanh – Thanh Khê – Đà Nẵng

Điện thoại: (84.511) 3656471

Email: thacgianqtk@danang.gov.vn

  • phuong-thac-gian