• dut-udn

  • DH-bach-khoa-da-nang-b995f

  • bkd1

Client:

Awesome Company ltd.

Task:

Corporate Identity Design

Executives:

Richard Brown, Anna Green, John White

Dự án xây dựng website  Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Đại học Bách khoa Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Technology) – tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1975 – hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng – Đà Nẵng
Tel: 0511 3842308 , Fax: 0511 3842771 – Email:  hcth.dhbk@dut.udn.vn