Ngô Quang Quyền – Nickname: Leoken –  Designer Đồ họa viên

Quê Quán: Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị

Tiểu sử: Từng học THPT Hải Lăng,  Cao đẳng công nghệ Đà Nẵng

Chuyên môn: Thiết kế website, Thiết kế đồ họa, Thiết kế Logo, Brochure
SEO Google, Marketing Online

Email: quangquyen@webtopviet.com

Facebook: https://www.facebook.com/leoken.19