Nickname: Penpen – Hiện đang là Softwave Developer tại WebtopViet

Tên thật : Nguyễn Duy Vượng

Quê quán: Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị

Tiểu sử: Từng học THPT Nguyễn Huệ, Đại Học Đà Nẵng, Từng làm việc tại Vạn Luật, FPT Softwave

Chuyên môn: Lập trình, Phát triển phần mềm

Email: infotech10101@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/duyvuongnguyen