Nickname: Phong Ma – Hiện đang là IT Executive tại WebtopViet

Tên thật : Nguyễn Văn Phong

Quê quán: Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị

Tiểu sử: Từng học THPT Hải Lăng, Đại Học Đà Nẵng, Từng làm việc tại Vĩ Nam, Safitour

Chuyên môn: Thiết kế website, Lập trình, Online Marketing, Database

Email: vanphong_mobile@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/StyleNguyen