Dịch vụ  thiết kế Website bán hàng, Ứng dụng  TMĐT chuyên nghiệp