PHường Thạc Gián – Đà Nẵng

Thạc Gián là một phường thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Trước đây, địa bàn phường Thạc Gián có chứa 1 phần Vĩnh Trung và Chính Gián. Vì thế nên hiện tại, đình làng Thạc Gián – được xếp hạng di tích quốc gia lại đang nằm trên địa bàn phường Chính Gián