Khóa học thiết kế web không cần biết lập trình của chúng tôi xây dựng ra để tất cả mọi người có nhu cầu tự xây dựng cho mình 1 trang web chuyên nghiệp, Xin nhắc lại ở đây tôi nói là thiết kế 1 trang web chuyên nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB BẰNG WORDPRESS

Bài 1: Giới thiệu WordPress

1.1 Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng về Hosting, Domain
1.2 Giới thiệu về WordPress
1.3 Hướng dẫn cài đặt WordPress
1.4 Làm quen với giao diện quản trị
1.5 Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Catagory và Post

Bài 2: Thiết lập ban đầu cho Website

2.1 Thiết lập URL chuẩn (Permlinks)
2.2 Thiết lập ngày giờ, ngôn ngữ
2.3 Thiết lập thông báo
2.4 Thiết lập bình luận

Bài 3: Các tác vụ chính thường dùng

3.1 Quản lý Danh mục
3.2Tạo và hiệu chỉnh bài viết
3.3 Quản lý người dùng

 • Tạo người dùng mới
 • Hiệu chỉnh thông tin người dùng
 • Phân quyền người dùng

3.4. Quản lý Media

 • Chế độ xem ảnh
 • Các thông tin của ảnh
 • Upload/Sửa/Xóa ảnh

3.5. Quản lý các trang (Page)

 • Tạo mới và biên tập 1 trang
 • Hiệu chỉnh page
 • Sử dụng trang

Bài 4: Tùy biến giao diện (theme)

4.1 Giới thiệu theme trong wordpress
4.2 Cài đặt và sử dụng Theme
4.3 Việt hóa theme WordPress
4.4 Tối ưu Theme WordPress

Bài 5: Làm quen với WIDGETs

5.1 Giới thiệu về Wibgets
5.2 Hướng dẫn sử dụng Widgets
5.3 Tùy biến nâng cao Widgets

Bài 6: Hướng dẫn Plugins

6.1 Giới thiệu về Plugin
6.2 Một số Plugin thông dụng
6.3 Tìm kiếm Plugin
6.4 Cài đặt và sử dụng Plugin

Bài 7: Làm việc với Menu

7.1 Giới thiệu
7.2 Phân loại Menu
7.3 Làm Menu chính
7.4 Tạo Sub menu

Bài 8: Tạo Website tin tức bằng WordPress

8.1 Những Plugin hỗ trợ Website tin tức
8.2 Những Theme hỗ trợ Web tin tức
8.3 Thực hành tạo Website tin tức

Bài 9: Tạo Website bán hàng bằng WordPress

9.1 Giới thiệu Website bán hàng bằng WordPress
9.2 Những Theme hỗ trợ Website bán hàng
9.3 Những Plugin hỗ trợ Website bán hàng
9.4 Hướng dẫn tạo Website bán hàng
9.5 Thực hành tạo Website bán hàng

Bài 10: Tối ưu SEO cho WordPress

10.1 Giới thiệu tính năng SEO trong WordPress
10.2 Cài Plugin hỗ trợ SEO
10.3 Tích hợp Google Webmaster, Analytics
10.4 Viết bài chuẩn SEO trên WordPress

Bài 11: Bảo mật bảo trì

11.1 Bảo mật WordPress
11.2 Cập nhật Website
11.3 Sao lưu khôi phục Website WordPress
11.4 Hỗ trợ học viên

Đối tượng tham gia khóa học thiết kế web không cần biết lập trình

 • Những người không biết về lập trình muốn học thiết kế web
 • Những ai muốn biết thêm về công nghệ tạo web
 • Sinh viên muốn biết về công nghệ xây dựng webstie

Chi phí khóa học: 8,5 tr.

Thời gian đào tạo thành thạo: 2 tuần.

CAM KẾT CÓ THỂ TỰ XÂY DỰNG 1 WEBSTIE HOÀN CHỈNH ĐỂ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA BẠN SAU KHI HỌC.