CSS Right Frame Layout: Bố cục frame bên phải

Đây là bố cục 2 cột tự động co giản với cột bên phải luôn đứng yên

CODE

[sourcecode language=”html”]
<!–Force IE6 into quirks mode with this comment tag–>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>WebtopViet: CSS Right Frame Layout – Bố cục frame bên phải</title>
<style type="text/css">

body{
margin: 0;
padding: 0;
border: 0;
overflow: hidden;
height: 100%;
max-height: 100%;
}

#framecontent{
position: absolute;
top: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 200px; /*kích thước của thẻ div frame*/
height: 100%;
overflow: hidden; /*Vô hiệu hóa thanh cuộn của trình duyệt. Thiết lập cuộn nội dung website*/
background: navy;
color: white;
}

#maincontent{
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
right: 200px; /*Set right value to WidthOfFrameDiv*/
bottom: 0;
overflow: auto;
background: #fff;
}

.innertube{
margin: 15px; /*Margins for inner DIV inside each DIV (to provide padding)*/
}

* html body{ /*IE6 hack*/
padding: 0 200px 0 0; /*Set value to (0 WidthOfFrameDiv 0 0)*/
}

* html #maincontent{ /*IE6 hack*/
height: 100%;
width: 100%;
}

</style>
</head>

<body>

<div id="framecontent">
<div class="innertube">

<h1>CSS Right Frame Layout</h1>
<h3>Sample text here</h3>

</div>
</div>

<div id="maincontent">
<div class="innertube">

<h1>Dynamic Drive CSS Library</h1>
<p><script type="text/javascript">filltext(255)</script></p>
<p style="text-align: center">Credits: <a href="#">WebtopViet CSS Library</a></p>

</div>
</div>

</body>
</html>

[/sourcecode]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.