Cách giữ chân khách hàng ở lại trang web lâu hơn, và mua hàng!

Bạn tốn chi phí cho việc thiết kế website, quảng cáo google, quảng cáo facebook… hoặc marketting online. Khi khách hàng vào xem thấy không ấn tượng và họ sẽ rời bỏ hoặc không ở lại trang web của bạn, bạn sẽ nghĩ như thế nào ? Những Kinh nghiệm, Chiến lược và Ý tưởng giữ chân khách hàng ở lại trên trang web dưới đây  giúp bạn…